Zadzwoń i zamów przez telefon Tel: +48 22 290 88 28, +48 503 063 721, +48 503 063 611, e-mail: info@e-brodit.pl, Godziny pracy infolinii: Pn. - Pt.: 8:00 - 16:00
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Obowiązek informacyjny 2018-05-25

Obowiązek informacyjny
Email nie wyświetla się poprawnie? Otwórz go w przeglądarce.

 

 


Drogi kliencie,

Jakiś czas temu robiłeś u nas zakupy lub zarejestrowałeś się, ale z jakiś przyczyn zrezygnowałeś z zakupienia towaru. Przekazałeś nam wtedy dane kontaktowe, stanowiące w rozumieniu prawa dane osobowe. Umożliwiały nam kontakt, realizację zamówienia lub przygotowanie i przesłanie materiałów promocyjnych z możliwie najlepszą ofertą oraz informowanie Ciebie o nowościach w naszych usługach i otoczeniu sklepu. Dziękujemy, że nam zaufałeś, zawsze bardzo dbamy o to aby nie kontaktować się bez potrzeby, dlatego przez ten cały czas staraliśmy się kontaktować z Tobą wyłącznie w sprawach istotnych i nie stosowaliśmy nachalnego marketingu.

Teraz, jak zapewne wiesz, 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Aby móc dalej pozostać w kontakcie i dbając o bezpieczeństwo dostosowaliśmy nasz Regulamin i Politykę Prywatności dla osób zalogowanych na stronie internetowej sklepu do nowych reguł. Jej treść znajdziesz pod tym linkiem:

Jeżeli interesuje Cię w jaki sposób zarządzamy danymi osobowymi, zapraszamy do zapoznania się dokumentem. Jeżeli nie chcesz abyśmy dalej przechowywali Twoje dane, prosimy o kontakt. Jeżeli uznajesz, że dobrze było jak było, zwyczajnie nie musisz nic robić.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest VidiCom Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (04-036), AL. Stanów Zjednoczonych 34/U1, NIP: 123-121-10-45, REGON: 142408975, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355639, o kapitale zakładowym w wysokości 50000 złotych (dalej „My”,„e-brodit” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.e-brodit.pl (dalej „e-brodit”). 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:adres e-mail: info@e-brodit.pl,adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych e-brodit.pl, AL. Stanów Zjednoczonych 34/U1, 04-036, Warszawa. 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na e-brodit.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez e-brodit? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• w celu realizacji zamówień;

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z e-brodit, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie e-brodit;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcjii rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na e-brodit lub w ramach umowysprzedaży w sklepie e-brodit;

• obsługi reklamacji na e-brodit w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowychi rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionegointeresu e-brodit, którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie Twoją aktywnością na e-brodit;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach e-brodit lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na e-brodit;

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług e-brodit, towarów Sklepu e-brodit lub usług bądź towarów osób trzecich;

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniamimarketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych e-brodit oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz e-brodit między innymi pod kątem funkcjonalnościtej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzebodwiedzających;

• prowadzenie badań i analiz e-brodit, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej,poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularzkontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnieniaprzez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• organizacji umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty naplatformie charytatywni.e-brodit.pl czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością

•umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty naplatformie charytatywni.e-brodit.pl czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak jąwyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

• adres e-mail, adres wysyłkowy, telefon oraz hasło (w przypadku konta zwykłego) lub

• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzećz Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z e-brodit. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takżeprawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostałyzebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzaniaTwoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte wcelu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku zeświadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowośćtych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostałyusunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzeniaroszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnionepodstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojejzgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organunadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dlacelów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na e-brodit oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, transportowe, księgowe ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników e-brodit, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jeśli wyrazisz zgodę, możemy udostępnić Twoje dane organizacji pożytku publicznego, na rzeczktórej dokonasz wpłaty lub zorganizujesz aukcję na platformie charytatywni.e-brodit.pl w celu umożliwienia takiej organizacji podziękowania Tobie.  

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na e-brodit robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tychzdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym e-brodit.pl zobowiązana jest do zachowania danych lubdokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ichspełnienia przez organy publiczne. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciuo odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływającyna Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakżenie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływaćna Twoją sytuację. 

Profilowanie danych osobowych przez e-brodit.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (równieżw sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 
Strona główna Oferta hurtowa   Dostawa Praca Kontakt Dystrybucja  

 

Jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera z informacjami o naszych aktualnościach, kliknij tu.

 

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 1010 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-27
Bezkonkurencyjna oferta!
2023-09-21
Za dobre trzeba zapłacić. A poza tym to się mówi że nie stać mnie na dziadostwo. I to się to sprawdza. Mają jedne z najdroższych uchwytów ale mają jednocześnie najlepsze uchwyty. polecam.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel